AsNTM 6: Adela-Mae Marshall made it to Top 3 (Philippines)

Adela-Mae Marshall of Philippines makes it to Top 3 of Asia's Next Top Model Cycle 6.

by Jessie Mendoza

asntm 6 adela mae marshall philippines asias next top model adela mae marshall philippines asntm 6 top 3 AsNTM 6 Adela Mae Marshall made it to Top 3 Philippines Philippines Adela-Mae Marshall Makes It to Top 3 of Asias Next Top Model Adela-Mae Marshall makes it to the top three of Asias Next Top Model Filipina enters Asias Next Top Model top 3 Adela-Mae Marshall makes it to Top 3 of Asias Next Top Model Adela-Mae Marshall Asias Next Top Model Wiki Adela Mae Marshall In Top 3 Of Asias Next Top Model PH Adela-Mae Marshall makes it to top 3 of Asia Next Top Model Adela-Mae Marshall Bio Facts Family Adela-Mae Marshall adelamae Instagram photos videos asntm adela mia sabathy dana slosar

One of the representatives of the Philippines, Adela-Mae Marshall (age 20, height 5’8″), has made it to the Top 3 of Asia’s Next Top Model (Season 6).

Adela-Mae Marshall @adelamae
October 10, 2018

asntm 6 adela mae marshall asias next top model season 6 adela mae marshall top 3 finalist asntm 6 finalists asias next top model finalists asntm 6 top 3 asntm adela mae marshall mia sabathy taiwan adela mae marshall philippines asntm adela mia sabathy dana slosar

LABAN PILIPINAS.

Masaya ako na, sa wakas ay masasabi ko sa inyo’ng lahat na nagawa kong dalhin ang ati’ng magandang bansa sa Top 3 of #AsNTM6.

Sa tingin ko, kayong lahat ay maaaring sabihin na hindi ko inaasahan na makamit ko ito sa episode na ito at ang aking mga kakumpetensya ay parehong magaling pero ang pangako ko ay subukan ang aking pinakamahusay upang lumaban para sa back-to-back win.

Gusto kong pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa akin sa buong kumpetisyon. Hindi ko naisip na makakatanggap ako ng labis na suporta at nagpapasalamat ako ng marami.

I am so happy to finally be able to tell you all that I was able to bring my beautiful country into the Top 3 of #AsNTM6 I think you may be able to tell that I didn’t think I would make it in this episode because both of my competitors were really strong but I will try my best to secure a back-to-back win for the Philippines.

I want to thank everyone who has supported me throughout the whole competition. I never thought I would receive this much support and I am so grateful for it all.

Asia’s Next Top Model Top 3 finalists

  • Philippines : Adela-Mae Marshall
  • Taiwan : Mia Sabathy
  • Thailand : Dana Slosar

Recommended For You

Featured Stories

Topics