Meteor Garden (October 10, 2018)

'Meteor Garden' (October 10, 2018) starring Shen Yue, Dylan Wang.

by Jessie Mendoza

watch meteor garden october 10 2018 full episode meteor garden meteor garden trailer meteor garden cast meteor garden release date when does meteor garden come out meteor garden release date philippines meteor garden 2018 meteor garden online watch meteor garden meteor garden wiki meteor garden stream meteor garden live stream meteor garden imdb meteor garden wikipedia meteor garden rotten tomatoes meteor garden reddit watch meteor garden free meteor garden online free meteor garden rating meteor garden logo meteor garden theme cast of meteor garden meteor garden games meteor garden season meteor garden full episode tv series tv shows meteor garden 2018 list of meteor garden episodes meteor garden episode list meteor garden episodes meteor garden new episode youtube meteor garden meteor garden october 10 2018 meteor garden october 10 2018 full episode wu xi ze shen yue dylan wang darren chen connor leong liu yin hao dong xin li jia xi lin wang qian sun dong wang sun yi han dee hsu blake abbie amber kuo

Startattle.comMeteor Garden (October 10, 2018).

An ordinary girl is admitted to the most prestigious school in the country where she encounters F4, an exclusive group comprised of the four wealthiest and handsomest boys in the school – Dao Ming Si, Hua Ze Lei, Xi Men and Mei Zuo.

‘Meteor Garden’ (October 10, 2018)


[ref: ABS-CBN Entertainment]


[ref: ABS-CBN Entertainment]


[ref: ABS-CBN Entertainment]


[ref: ABS-CBN Entertainment]

Details

 • Release date : October 10, 2018
 • Genre : Drama / Romance
 • Language : Filipino
 • Country of origin : China
 • First aired : August 20, 2018 (Philippines)
 • Network : ABS-CBN

‘Meteor Garden’ (October 10, 2018) cast

 • Wu Xi Ze as Yan Xi Men
 • Shen Yue as Dong Shancai
 • Dylan Wang as Dao Ming Si
 • Darren Chen as Hua Ze Lei
 • Connor Leong as Feng Mei Zou
 • Liu Yin Hao as Chen Qing He
 • Dong Xin as Li Zhen
 • Li Jia Xi as Jiang Xiao You
 • Lin Wang as Dao Ming Feng
 • Qian Sun as He Yuan Zi
 • Dong Wang as Terence
 • Sun Yi Han as Teng Tang Jing
 • Dee Hsu as Dao Ming Zhuang
 • Blake Abbie as Thomas
 • Amber Kuo as Guo Cai Jie

Startattle.comMeteor Garden (October 10, 2018).

Recommended For You

Featured Stories

Topics